Finansowanie

Polskie Domy Drewniane S.A. współpracują z BOŚ Bankiem.

Mieszkania i domy budowane przez Polskie Domy Drewniane mogą być finansowane preferencyjnym, ekologicznym kredytem hipotecznym Banku Ochrony Środowiska S.A.  Zapytaj o preferencyjny kredyt w BOŚ

Polski EKO bank

Od 30 lat uczy Polaków jak dzięki ekologii wydawać mniej i zarabiać więcej. Dla klientów indywidualnych tworzy innowacyjne produkty bankowe, do których dodaje „zielone korzyści“ – 
z zyskiem dla ich osobistych finansów.
Oferta produktowa BOŚ Banku regularnie zdobywa nagrody i wyróżnienia niezależnych ekspertów branży finansowej. Klientom korporacyjnym oferuje preferencyjne kredyty na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i zarazem wspierające rozwój ich biznesu. W okresie trzech dziesięcioleci udzieliliśmy kredytów na finansowanie przedsięwzięć ekologicznych w łącznej kwocie 23,2 mld zł.
Depozyty zgromadzone w BOŚ posiadają zabezpieczenie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Od 1997 r. akcje BOŚ Banku są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie

Misja BOŚ

Polski EKO Bank – dla ludzi, biznesu i środowiska

Geneza założenia Banku

Początek lat 90-tych. Polska, w przeważającej części objęta klęską ekologiczną, stanęła przed bardzo trudnym zadaniem dokonania zasadniczych zmian w polityce państwa.
Tylko poprzez uruchomienie potencjału ludzkiej aktywności, zorientowanie przedsiębiorczości na tworzenie zysku oszczędnemu i efektywnemu użytkowaniu zasobów oraz wyjściu z programem ekorozwoju możliwe stało się efektywne wprowadzenie tej polityki.
Wówczas, dla pełniejszej realizacji programu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z inicjatywy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powołany został Bank Ochrony Środowiska S.A.
Od samego początku głównym celem BOŚ S.A. było pozyskiwanie przy pomocy wszelkich dostępnych w systemie bankowym instrumentów, kapitałów na kredytowe wspieranie przedsięwzięć ekologicznych.
Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie utworzony został na podstawie decyzji nr 42 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15.09.1990 r. oraz zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w styczniu 1991 r., uzyskując jednocześnie od Prezesa Narodowego Banku Polskiego upoważnienie nr 26 do wykonywania czynności dewizowych i bankowej współpracy 
z zagranicą.